Online advance articles

Authors: To update your online file, login here. Under Online advance (bottom of the page), click Add/replace.


Bovine serum albumin aggravates macrophage M1 activation and kidney injury in heterozygous Klotho-deficient mice via the gut microbiota-immune axis
Lingyun Lai, Yi Li, Jianjun Liu, Lei Luo, Jianguo Tang, Jun Xue, Te Liu
Int. J. Biol. Sci. 2021; doi:10.7150/ijbs.56424; accepted
[Author manuscript]

Ferroptosis-Related Long Non-Coding RNA signature predicts the prognosis of Head and neck squamous cell carcinoma
Yun Tang, Cheng Li, You-Jing Zhang, Zeng-Hong Wu
Int. J. Biol. Sci. 2021; doi:10.7150/ijbs.55552; accepted
[Author manuscript]

The G1 phase optical reporter serves as a sensor of CDK4/6 inhibition in vivo
Cui-Ping Guo, Yu-Xian Guo, Jing-Jing Liu, Yi-Yang Gao, Min WeiRui-Jun Zhao, Min Chen, and Guo-Jun Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2021; doi:10.7150/ijbs.52101; accepted
[Author manuscript]

Crucial Roles of different RNA-binding hnRNP proteins in Stem Cells
Wen Xie, Hecheng Zhu, Ming Zhao, Lei Wang, Shasha Li, Cong Zhao, Yao Zhou, Bin Zhu, Xingjun Jiang, Weidong Liu, Caiping Ren
Int. J. Biol. Sci. 2021; doi:10.7150/ijbs.55120; accepted
[Author manuscript]

ITGB1 enhances the radioresistance of human non-small cell lung cancer cells by modulating the DNA damage response and YAP1-induced epithelial–mesenchymal transition
Yuexian Li, Cheng Sun, Yonggang Tan, Heying Zhang, and Yuchao Li
Int. J. Biol. Sci. 2021; doi:10.7150/ijbs.52319; in press
[Author manuscript]

LncRNA-NONHSAT024778 promote the proliferation and invasion of chordoma cell by regulating miR-1290/Robo1 axis
Bin Wang, Kai Zhang, Sen Meng, Xiaofeng Shao, Zhangzhe Zhou, Haiqing Mao, Ziqiang Zhu, Hao Chen, Huilin Yang, Kangwu Chen
Int. J. Biol. Sci. 2021; doi:10.7150/ijbs.54091; accepted
[Author manuscript]

Depression and its relationship with quality of life in frontline psychiatric clinicians during the COVID-19 pandemic in China: a national survey
Hong-He Zhang, Yan-Jie Zhao, Chun Wang, Qinge Zhang, Hai-Yang Yu, Teris Cheung, Brian J. Hall, Feng-Rong An, Yu-Tao Xiang
Int. J. Biol. Sci. 2021; doi:10.7150/ijbs.56037; in press
[Author manuscript]

AKR1B10 confers resistance to radiotherapy via FFA/TLR4/NF-κB axis in nasopharyngeal carcinoma
Xiangting Liu, Zheng Hu, Jiayao Qu, Jia Li, Ke Gong, Li Wang, Jing Jiang, Xiangning Li, Rongzhang He, Lili Duan, Weihao Luo, DiXian Luo
Int. J. Biol. Sci. 2021; doi:10.7150/ijbs.52927; accepted
[Author manuscript]

Advancement and properties of circular RNAs in prostate cancer: An emerging and compelling frontier for discovering
Hong Zhou , Xu-dong Zheng , Chang-ming Lin, Jie Min, Shuang Hu , Ying Hu , Liang-yun Li , Jia-si Chen , Yu-min Liu , Hao-dong Li , Xiao-ming Meng , Jun Li , Ya-ru Yang, Tao Xu
Int. J. Biol. Sci. 2021; doi:10.7150/ijbs.52266; in press
[Author manuscript]

Low TGFβ accompanied by high TNFα pathway activity is associated with increase of activated memory CD4 T cells and predicts good prognosis of basal-like breast cancer
Dingxie Liu, Jay Vadgama, Yong Wu
Int. J. Biol. Sci. 2021; doi:10.7150/ijbs.56128; in press
[Author manuscript]

Silencing PRSS1 suppresses growth and proliferation of gastric cancer MGC803 cells via ERK pathway
Dongmei Ye, Yuxuan Li, Heliang Zhang, Zhiwei Zhou, Yujie Tang, Qiang Zhao, Zhiwei Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2021; doi:10.7150/ijbs.52591; in press
[Author manuscript]

Understanding the Effects of Gut Microbiota Dysbiosis on Nonalcoholic Fatty Liver Disease and the Possible Probiotics Role: Recent Updates
Ashiq Khan, Zitong Ding, Muhammad Ishaq, Ali Sher Bacha, Israr Khan, Anum Hanif, Wenyuan Li, and Xusheng Guo
Int. J. Biol. Sci. 2021; doi:10.7150/ijbs.56214; accepted
[Author manuscript]

Isochromanoindolenines suppress triple-negative breast cancer cell proliferation partially via inhibiting Akt activation
Xiaoyan Jiang, Xu Zhi, Peixia Zhang, Zhongmei Zhou, Jinxiang Ye, Yu Gao, Haijun Chen, Rong Liu, Ceshi Chen
Int. J. Biol. Sci. 2021; doi:10.7150/ijbs.48170; accepted
[Author manuscript]

MEF2A-mediated lncRNA HCP5 Inhibits Gastric Cancer Progression Via MiR-106b-5p/p21 Axis
Weiwei Chen, Kundong Zhang, Yuhan Yang, Zengya Guo, Xiaofeng Wang, Buwei Teng, Qian Zhao, Chen Huang, Zhengjun Qiu
Int. J. Biol. Sci. 2021; doi:10.7150/ijbs.55020; in press
[Author manuscript]

Dihydroartemisinin: A Potential Natural Anticancer Drug
Xiaoshuo Dai, Xiaoyan Zhang, Wei Chen, Yihuan Chen, Qiushuang Zhang, Saijun Mo, Jing Lu
Int. J. Biol. Sci. 2021; doi:10.7150/ijbs.50364; in press
[Author manuscript]

Preclinical evaluation of radiation therapy of BRCA1-associated mammary tumors using a mouse model
Eun Ju Cho, Jong Kwang Kim, Hye Jung Baek, Sun Eui Kim, Eun Jung Park, Bum Kyu Choi, Tae Hyun Kim, Dong Hoon Shin, Young Kyung Lim, Chu-Xia Deng, Sang Soo Kim
Int. J. Biol. Sci. 2021; doi:10.7150/ijbs.53667; in press
[Author manuscript]

Tight Junctions And Their Regulation By Non-coding RNAs
Xiaojiao Zhao, Hongliang Zeng, Li Lei, Xiaoliang Tong, Lun Yang, Yan Yang, Si Li, Ying Zhou, Liping Luo, Jinhua Huang, Rong Xiao, Jing Chen, Qinghai Zeng
Int. J. Biol. Sci. 2021; doi:10.7150/ijbs.45885; accepted
[Author manuscript]

Downregulated miR-339-5p leads to overexpression of B7-H3 on glioma with tumor progression and invasion
Fengqing Fu, Jiayan Gao, Hanqing Chen, Weipeng Wang, Jing Sun, Xueguang Zhang, Yulun Huang
Int. J. Biol. Sci. 2021; doi:10.7150/ijbs.46116; accepted
[Author manuscript]


Note: This page contains manuscripts that have been accepted by this journal. They haven't been copyedited by the journal and the content may change before final publication.