Online advance articles

Authors: To update your online file, login here. Under Online advance publication (bottom of the page), click Submit/replace.


Pleiotropic effects of statins as non-lipid-lowering drugs
Qijia Zhang, Jianlong Dong, Ze Yu
Int. J. Biol. Sci. 2020; doi:10.7150/ijbs.42965; in press
[Author manuscript]

Deletion of Mitochondrial Uncoupling Protein 2 Exacerbates Mitochondrial Damage in Mice Subjected to Cerebral Ischemia and Reperfusion Injury Under Both Normo- and Hyperglycemic Conditions
Maotao He, Yanmei Ma, Rui Wang, Jianzhong Zhang, Li Jing, P. Andy Li
Int. J. Biol. Sci. 2020; doi:10.7150/ijbs.48204; accepted
[Author manuscript]

FoxO3a suppresses neuropeptide W expression in neuronal cells and in rat hypothalamus and its implication in hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis
Fengxia Yan, Rikang Wang, Shuai Li, Xia Zhao, Yizhou Jiang, Linlin Liu, Jiankang Fang, Xuechu Zhen, Philip Lazarovici and Wenhua Zheng
Int. J. Biol. Sci. 2020; doi:10.7150/ijbs.45619; accepted
[Author manuscript]

Role of smooth muscle cells in cardiovascular disease
Yingzhi Zhuge, Jian Zhang, Fanyu Qian, Zhengwang Wen, Chao Niu, Ke Xu, Hao Ji, Xing Rong, Maoping Chu, Chang Jia
Int. J. Biol. Sci. 2020; doi:10.7150/ijbs.49871; accepted
[Author manuscript]

COVID-19: insight into the asymptomatic SARS-COV-2 infection and transmission
Dongsheng Han, Rui Li, Yanxi Han, Rui Zhang and Jinming Li
Int. J. Biol. Sci. 2020; doi:10.7150/ijbs.48991; accepted
[Author manuscript]

miR-550-1 functions as a tumor suppressor in acute myeloid leukemia via the Hippo signaling pathway
Chao Hu; Mengxia Yu; Chenying Li; Yungui Wang; Xia Li; Bryan Ulrich; Rui Su; Lei Dong; Hengyou Weng; Huilin Huang; Xi Jiang; Jianjun Chen; Jie Jin
Int. J. Biol. Sci. 2020; doi:10.7150/ijbs.44365; accepted
[Author manuscript]

E3 Ubiquitin ligase NEDD4 family‑regulatory network in cardiovascular disease
Ying Zhang, Hao Qian, Boquan Wu, Shilong You, Shaojun Wu, Saien Lu, Pingyuan Wang, Liu Cao, Yingxian Sun, Naijin Zhang
Int. J. Biol. Sci. 2020; doi:10.7150/ijbs.48437; accepted
[Author manuscript]

Histone Deacetylase Inhibitor MPT0B291 Suppresses Glioma Growth In Vitro and In Vivo partially through Acetylation of p53
Batsaikhan Buyandelger, Eli E Bar, Kuo-Sheng Hung, Ruei-Ming Chen, Yung-Hsiao Chiang, Jing-Ping Liou, Huei-Mei Huang and Jia-Yi Wang
Int. J. Biol. Sci. 2020; doi:10.7150/ijbs.45505; accepted
[Author manuscript]

Downregulated miR-339-5p leads to overexpression of B7-H3 on glioma with tumor progression and invasion
Fengqing Fu, Jiayan Gao, Hanqing Chen, Weipeng Wang, Jing Sun, Xueguang Zhang, Yulun Huang
Int. J. Biol. Sci. 2020; doi:10.7150/ijbs.46116; accepted
[Author manuscript]

Dipeptidyl peptidase-4 deficiency effectively protects the brain and neurological function in rodent after acute hemorrhagic stroke
Hon-Kan Yip, Mel S. Lee, Yi-Chen Li, Pei-Lin Shao, John Y. Chiang, Pei-Hsun Sung, Chien-Hui Yang, Kuan-Hung Chen
Int. J. Biol. Sci. 2020; doi:10.7150/ijbs.42677; accepted
[Author manuscript]


Note: This page contains manuscripts that have been accepted by this journal. They haven't been typeset by the journal and the content may change before final publication.